Giỏ hàng

Đèn đội đầu VNDD211

Công suất: 1.5W
Dung lượng pin(mAh): 1000
Thời gian chiếu sáng: 3h-10h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD212

Công suất: 2W
Dung lượng pin(mAh): 700
Thời gian chiếu sáng: 2h-8h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD221

Công suất: 5W
Dung lượng pin(mAh): 2400
Thời gian chiếu sáng: 8h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD222

Công suất: 5W
Dung lượng pin(mAh): 2400
Thời gian chiếu sáng: 5h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD223

Công suất: 1W
Dung lượng pin(mAh): 900
Thời gian chiếu sáng: 4h-10h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD225

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 2400
Thời gian chiếu sáng: 3h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD227

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 3000
Thời gian chiếu sáng: 7h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

Đèn đội đầu VNDD228

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 5000
Thời gian chiếu sáng: 7h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 1000m
Màu ánh sáng: 3000K/6500K

ĐÈN ĐỘI ĐẦU