Giỏ hàng

Đèn sạc tích điện VNDS521

Công suất: 5W
Dung lượng pin(mAh): 1500
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50h
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS5210

Công suất: 13W
Dung lượng pin(mAh): 2000
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS522

Công suất: 5.6W
Dung lượng pin(mAh): 1500
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS523

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 4000
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS524

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 4000
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS526

Công suất: 6W
Dung lượng pin(mAh): 2000
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn sạc tích điện VNDS529

Công suất: 1.8W
Dung lượng pin(mAh): 1500
Thời gian chiếu sáng: 6h-12h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN