Giỏ hàng

Đèn pin cầm tay VNDP1210

Công suất: 2W
Dung lượng pin(mAh): 800
Thời gian chiếu sáng: 4h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP1211

Công suất: 2W
Dung lượng pin(mAh): 900
Thời gian chiếu sáng: 4h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP125

Công suất: 0.5W
Dung lượng pin(mAh): 500
Thời gian chiếu sáng: 3h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP126

Công suất: 0.5W
Dung lượng pin(mAh): 500
Thời gian chiếu sáng: 3h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP127

Công suất: 0.5W
Dung lượng pin(mAh): 500
Thời gian chiếu sáng: 3h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP128

Công suất: 0.5W+8SMD(0.1W)
Dung lượng pin(mAh): 500
Thời gian chiếu sáng: 3h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin cầm tay VNDP129

Công suất: 2W
Dung lượng pin(mAh): 800
Thời gian chiếu sáng: 4h-9h
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h

Đèn pin đa năng VNDP121

Công suất: 1W+10SMD(0.1W)
Dung lượng pin(mAh): 900
Thời gian chiếu sáng: 4h đèn pin/ 4h thân đèn
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
2 chế độ sáng

Đèn pin đa năng VNDP122

Công suất: 3W+10SMD(0.1W)
Dung lượng pin(mAh): 900
Thời gian chiếu sáng: 3h đèn pin/ 6h thân đèn
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
2 chế độ sáng

Đèn pin đa năng VNDP123

Công suất: 3W+16SMD(0.1W)
Dung lượng pin(mAh): 1500
Thời gian chiếu sáng: 4h đèn pin/ 6h thân đèn
Điện áp: 220v/50hZ
Tuổi thọ: 50.000h
Chiếu xa 500m
2 chế độ sáng

ĐÈN PIN